Xin cấp lại giấy phép lái xe khi bị mất

Trường hợp mất giấy phép lái xe

  1. Trường hợp mới mất lần đầu

Còn  thời hạn sử dụng hoặc quá dưới 03 tháng, còn  hồ sơ gốc, thì sẽ được xét cấp lại giấy phép lại xe sau 2 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến 1 dưới 1 năm, còn hồ sơ gốc, thì phải thi sát hạch lại. Với trường hợp không còn hồ sơ gốc, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, đều phải thi lại sát hạch cả lý thuyết lẫn thực hành để được cấp lại bằng lái xe.

  1. Trường hợp mất lần thứ 2

Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, thì phải thi sát hạch lại lý thuyết

  1. Trường hợp mất lần thứ 3 trở lên

Người có giấy phép lái xe bị mất từ lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Trường hợp mất hồ sơ gốc

Người có giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu được lập lại hồ sơ gốc.Hồ sơ do người lái xe lập thành 01 bộ gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đa cấp giấy phép lái xe), gồm:

  • Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy, phép lái xe theo mẫu
  • Bản sao chụp giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân.

Cơ quan cấp giấy phép lái xe kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng giấy phép lái xe được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào góc trên bên phải đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

Khi cấp lại giấy phép lái xe, cơ quan quản lý cấp giấy phép lái xe phải cắt góc giấy phép lái xe cũ (nếu có).

Leave a Reply