máy chạy bộ điện tốt thích hợp với mọi đối tượng

máy chạy bộ điện tốt dành cho tất cả mọi người

Hòa thượng đáp .: Được lão công công .. yên ta đùa đùa một lúc.Đáp xong vù một lời thanh quyền gõ ra. Kẻ béo mập nghiêng đầu tránh qua. gõ lại một quyền. Quỳnh Tĩnh thấy máy chạy bộ điện tốt.  hòa thượng sử dụng là Thiếu Lăng La Nam quyền .. kẻ béo mập sử dụng Ngư Gặp quyền .. đều là công phu ngoại môn. Hòa thượng nhô lên hụp xuống .. thân thủ mau lẹ. Kẻ béo mập thì quyền cước trầm hùng ..

đừng khinh y to tuổi .. chứ chiêu nào cũng oai mãnh. Đấu đến lúc hăng .. hòa thượng nghiêng kẻ sấn vào .. yên yên yên liên tiếp gõ trúng hông kẻ béo mập ba quyền .. kẻ béo mập hự liên tiếp ba lời .. nhịn đau chẳng tránh máy chạy bộ điện tốt  .. bên bàn tay thanh cao như một quả chùy to giáng thẳng xuống .. gõ trúng đầu trọc của hòa thượng. Hòa thượng đỡ chẳng được .. ngã ngồi xuống máy chạy bộ đa năng giá rẻ..

thoáng ngẩn kẻ rồi lập tức rút giới gươm trong tăng bào ra .. chém vào bắp chân kẻ béo mập. Mọi kẻ đứng xem chung lãnh đạo bật lời la to. Kẻ béo mập nên mua máy chạy bộ hãng nào. nhảy qua một bên .. vươn bên tay rút ở lưng ra một ngọn Thích tiên .. nguyên cả ba đều đã ngầm giắt binh khí trong kẻ. Trong nháy mắt gươm đến roi qua .. roi đến gươm qua .. gõ nhau đến lúc hăng máu.

Mục tiêu mua máy chạy bộ nào tốt

máy chạy bộ điện tốt

Mọi kẻ đứng xem miệng khen hay nhưng chân chẳng dừng lùi về phía sau .. chỉ sợ binh khí chẳng có mắt .. lỡ làm mình bị đao. Mục Diệt bước đến cạnh ba kẻ .. cao giọng hỏi mua máy chạy bộ của hãng nào tốt .: Xin ba vị dừng bên tay. địa điểm bán máy chạy bộ là chốn kinh sư .. chẳng thể thanh gươm động đao. Ba kẻ kia gõ đến lúc hăng máu .. đời nào đếm xỉa đến y !? Mục Diệt chợt nghiêng kẻ sấn hào phóng chân đá ngọn giới gươm.

trên bên tay hòa thượng tung ra rồi tiện bên tay chụp luôn đầu ngọn Thích tiện đẩy một cái kéo một cái .. kẻ béo mập giữ chẳng được đành phải buông bên tay.Mục Diệt quăng mạnh ngọn Thích tiên xuống đất. Hòa thượng và kẻ béo mập chẳng dám mua máy chạy bộ loại nào tốt.  đáp gì lắm .. đều nhặt võ khí của mình rồi lủi vào số tây bỏ đi. Mọi kẻ đứng xem chung lãnh đạo cười lớn ầm lên .. chợt nghe máy tập chạy bộ giảm cân  và  ngựa leng keng .

 

Leave a Reply